LinxCircle giúp nhóm bạn hiệu quả hơn.

Cùng lên kế hoạch

Cùng nhau thực hiện

Cùng nhau thành công

Chúng tôi thiết kế LinxCircle để nó là 1 sản phẩm đơn giản, dễ dùng và hiệu quả.

Tất cả mọi người cùng tham gia.

Chia sẻ yêu cầu qua bình luận công việc, upload văn bản. Bạn cũng có thể mời khách hàng của mình cùng tham gia thảo luận.

Hiểu rõ việc cần làm và hoàn thành tốt.

Công cụ wiki giúp nhóm bạn dễ dàng chia sẻ và xây dựng nội dung liên quan đến dự án, để toàn bộ nhóm cùng có cập nhật mới nhất.

Hoàn thành dự án đúng theo lịch.

Lên lịch cho từng công việc rõ ràng. Tạo các mốc hoàn thành chính của dự án để toàn nhóm được tập trung đến đích cùng nhau.

Không cần cài đặt.

LinxCircle chạy thẳng từ máy chủ Cloud Compute của Google Cloud. Bạn không cần mua hay cài đặt bất cứ phần cứng hay phần mềm gì khác.

Kết nối với Email.

Nhận thông báo bình luận qua email, và có thể trả lời bình luận trực tiếp qua email.

Bảng Giá.

Đăng ký ngay bây giờ!

Hãy sử dụng thử gói miễn phí của chúng tôi.
Đăng ký